مقدمه :

 ارتباط بین تنش برشی خاك و تنش مؤثر قائم خاك بصورت  می باشد كه در آن C و  بترتیب چسبندگی و اصطكاك بین ذرات خاك می باشند و برای یك خاك معین ثابت بوده و از خصوصیات آن بشمار می رود.  تنش موثر قائم و مقاومت برشی خاك را مشخص می سازند.

سه روش برای بدست آوردن C و  خاك در آزمایشگاه مکانیک خاک و بتن وجود دارد كه عبارتند از:

       1.         آزمایش برش مستقیم

       2.         تك محوری

       3.         سه محوری

برش مستقیم :

وسایل مورد نیاز آزمایش :

       1.         دستگاه آزمایش برش مستقیم

       2.         اون

       3.         نمونه خاك (دست خورده یا دست نخورده)

       4.         آبپاش

       5.         كرنومتر

       6.         وزنه های دستگاه برش

       7.         قالب نمونه گیری

روش آزمایش :

برای انجام آزمایش یك نمونه خاك (دست نخورده) را سه قسمت می كنیم. و نمونه را به اندازه قالب مكعبی می تراشیم (باندازه قطر داخلی جعبه برش و ارتفاع قالب دستگاه برش) و آنرا در داخل جعبه برش (جعبه برش از دوقسمت تشكیل شده است. نیمه پایین ثابت و نیه بالایی متحرك و بوسیله دو میخ به همدیگر وصل شده اند. نمونه در داخل جعبه و در بین دو صفحه سنگ متخلخل از بالا و پایین محصور شده است بطوری كه نمیتواند تحت تاثیر تنش چرخشی قرار گیرد. نیروی عمودی از بالا روی نمونه وارد می شود و برای اندازه گیری میزان نشست از گیج حساس كه در بالا و روی درپوش قرار می گیرد استفاده می شود) قرار می دهیم و صفحه متخلخل را بر روی آنقرار می دهیم و ظرف برش را پر از آب می كنیم (جعبه برش تماماً در داخل مخزن بزرگتری قرار دارد كه در حین آزمایش پر از آب می باشد تا عمل اشباع و زهكشی نمونه از طریق سوراخهائی كه در بدنه هر دو نیمه قالب برش وجود دارد انجام می شود). سپس نمونه را در داخل دستگاه بارگذاری كه قادر است نیروی نیروی عمودی ثابتی را در طول آزمایش به نمونه وارد كند قرار می دهیم. و در هر دفعه میزان بار وارده بر نمونه را تغییر می دهیم(از وزنه های 4 و 8 و 12 كیلوگرمی استفادة می كنیم). و میزان نیرو را بر اساس تغییر طول تا زمانی كه به ازای نیروی ثابتی تنها تغییر طول داشته باشیم یادداشت می كنیم. سپس از روی نمودار  مقادیر  را بدست می آوریم.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش برش مستقیم،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:06 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مقدمه :

در آزمایش قبلی میزان درصد رطوبت بهینه خاك را بدست آوردیم. كه اگر خاك با این درصد رطوبت كوبیده شود بیشترین وزن مخصوص خشك را بدست می آورد. ولی در كارگاهها معمولاً در اثر مراعات نكردن دقیق این درصد رطوبت و سایر شرایط آزمایش پروكتور وزن مخصوص خشك حاصل كمتر(وگاهی بیشتر) از وزن مخصوص خشك ماكزیمم بدست آمده در آزمایش پروكتور خواهد بود. برای تعیین وزن مخصوص خاك كوبیده شده در كارگاهها عموماً از دو وسیله ماسه ای و روغنی استفاده می شود. البته در برخی طرحهای عظیم از وسائل مخصوص الكتریكی نیز برای تعیین وزن مخصوص خشك خاك در محل استفاده می شود.

روش ماسه ای بر روی این اصل بنا شده كه ابتدا حفره ای در خاك كوبیده شده یا در خاك طبیعی برای بستر راه ایجاد نمود. و وزن خاك خارج از حفره و حجم حفره را اندازه گرفته و از آنجا مقدار وزن مخصوص مرطوب خاك داخل حفره را طبق رابطه زیر بدست می آوریم:

 (حجم حفره) / (وزن خاك خارج شده از حفره)   γwet=

سپس درصد رطوبت خاك داخل حفره را حساب كرده (ω ) و از رابطه زیر وزن مخصوص خشك بدست می آید.

γd = γwet/(1+ ω)

و سپس از فرمول زیر درصد كوبیدگی را بدست می آوریم:

γd-lab /γd-site =درصد كوبیدگی

وسایل مورد نیاز آزمایش :

       1.         ترازو

       2.         گرمخانه (Oven)

       3.         قلم و چكش

       4.         دستگاه سن باتل

      5.         ظرف اندازه گیری درصد رطوبت

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش تعیین وزن مخصوص خاک در محل،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:05 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

هدف :  تعیین مقاومت فشاری تك محوری خاكهای چسبنده

 

مقدمه :

 مقاومت فشاری تك محوری  عبارتست از حداكثر نیروی وارد بر واحد سطح به هنگام شكست نمونه ویا نیروی وارد بر واحد سطح وقتیكه 20% كرنش محوری انجام می گیرد هدف از انجام این آزمایش اندازه گیری مقاومت فشاری تك محوری خاكهای چسبنده دست نخورده یا دست خورده است كه این نوع آزمایش را می توان به دوروش انجام داد :

1- روش تنش كنترل شده                         

2- روش كرنش كنترل شده

برای تهیه نمونه های استوانه ای می توان از نمونه ای دست نخورده بزرگ استفاده كرد خاكهایی كه توسط لوله های جدار نازك نمونه برداری شده است نیاز به تراشیدن ندارد وباید دقت شود كه موقع برداشتن وگذاشتن هیچ گونه تغییری در رطوبت یا مقطع عرضی آنها داده نشود .


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایش استاندارد تعیین مقاومت فشاری تک محوری خاکهای چسبنده،

تاریخ : دوشنبه 24 فروردین 1394 | 07:04 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

برای دانلود اینجا کلیک کنید

لینک دانلود :

http://icivil.ir/short/?az-khak9312طبقه بندی:
برچسب ها: آزمایشگاه مکانیک خاک (عکس + ورد + پی دی اف)،

تاریخ : پنجشنبه 7 اسفند 1393 | 10:27 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
روش استاندارد آزمایش برای آزمایش نفوذ (Standard Penetration Test) و نمونه گیری ازخاک ها با لوله شکافدار (نمونه گیر دو کفه ای) این روش آزمایش طرز پیشروی نمونه گیر لوله ای دو کفه ای، برای بدست آوردن نمونه خاک معرف و اندازه گیری مقاومت خاک در مقابل نفوذ نمونه گیر، را شرح می دهد و بطور کلی بعنوان آزمایش نفوذ استاندارد (SPT) شناخته شده است.
این استاندارد تمام موارد ایمنی مربوط به کاربرد آنرا بیان نمی کند، در مسئولیت استفاده کننده از این استاندارد است تا دستور العمل های تندرستی و ایمنی مناسب را تهیه نماید و قبل از استفاده قابلیت اجرایی محدودیت های تعدیلی را مشخص نماید. مقادیر بیان شده برحسب واحدهای اینچ – پوند بعنوان استاندارد در نظر گرفته می شود.

توصیف اصطلاحات ویژه در این استاندارد:

SPT اختصار برای آزمایش نفوذ استاندارد، اصطلاحی که با آن معمولاً مهندسین به این روش مراجعه می نمایند.

سندان – آن قسمت از مجموعه وزنه کوب که با چکش برخورد می نماید و بوسیله آن انرژی چکش به میله های حفاری انتقال می یابد.

لنگرگیر (قرقره) – چرخ استوانه گردان ؛ در سیستم بالابری، قرقره – طناب که متصدی دور تادور آنرا طنابی می پیچد تا با سفت و شل کردن طناب اطراف استوانه، چکش را بالا برده و پایین اندازد.


میله های حفاری - میله ها در هنگام حفاری گمانه جهت انتقال نیرو و پیچش به مته حفاری، استفاده می شوند.

مجموعه وزنه کوب – وسیله ای شامل چکش، میله هدایت چکش، سندان و هرنوع سیستم سقوط چکش.

چکش – آن قسمت از مجموعه وزنه کوب که شامل وزنه ضربه زن 2+140 پوند (1+5/63 کیلوگرم) می باشد که پی در پی بالا برده و پایین انداخته می شود تا انرژی انجام نمونه گیری ونفوذ را فراهم آورد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: شرح کامل روش اجرای آزمایش نفوذ استاندارد،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 07:01 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

آزمایش تعیین درصد رطوبت (Moisture Test)
الف ـ مقدمه
آزمایش تعیین درصد رطوبت احتمالاً رایج ترین و ساده‌ترین نوع آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک است که می‌تواند بر روی خاکهای دست خورده یا دست نخورده انجام شود.
ب ـ مراحل آزمایش
1- به کمک یک ترازو، جرم یک ظرف خشک و تمیز (MC)را اندازه بگیرید. ظرف محتوی نمونه، غالباً فلزی است. شماره ظرف و جرم آن باید روی فرم اطلاعات ثبت شوند.
2- خاک مرطوب را داخل ظرف قرار دهید. جدول 1 حداقل وزن لازم جهت انجام آزمایش تعیین درصد رطوبت را برحسب بعد بزرگترین دانه تشریح می‌نماید. 

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: استاندارد ASTM در آزمایش تعیین درصد رطوبت خاک،

تاریخ : سه شنبه 25 آذر 1393 | 07:00 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic