*داود صالحی1، علی علیزاده2، فیروز رضی زاده3، محمد کشاورز4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی – دانشگاه آزاد اهر-salehidavood407@yahoo.com
2- کارشناس ارشد زمین شناسی مهندسی- عضو باشگاه پژوهشگران جوان- alizadeh_ali64@yahoo.com
3- استاد یار گروه زمین شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر- fbrazizadeh@yahoo.com
3- استاد یار گروه زمین شناسی – دانشگاه پیام نور زنجان- mkeshavarz@yahoo.com

◊◊◊◊◊◊◊

چكیده :

در این مقاله نتایج مطالعات زمین شناسی مهندسی تونل خداآفرین واقع در استان آذربایجان شرقی، شهرستان کلیبر  ارائه شده است. تونل خداآفرین به طول 700 متر و قطر 6/4 متر در جاده اصلاندوز- جلفا با حفر ترانشه¬های کم عمق و نیمه عمیق از منطقه عبور داده می شود. محور تونل با زاویه 275 درجه در امتداد جغرافیائی شمال غرب-جنوب شرق قرار می گیرد. حداکثر عمق محور از سطح زمین140 متر و حداقل آن در بخش میانی 80 متر است.  با انجام حفاری تونل به روش انفجاری، ویژگی های مربوط به سنگ شناسی مسیر تونل، سیستم ناپیوستگی ها و شرایط آب زیرزمینی در هر مرحله حفاری تونل برداشت شده است. جنس سنگ های مسیر تونل سنگ آهک مارنی، ماسه سنگ¬های دوران کرتاسه است. روی آنها سنگهای رسوبی دوران ائوسن- الیگوسن- میوسن –پلیوسن و کواترنری قرار دارند. در منطقه مورد نظر سنگ¬های آذرین در سطح زمین گسترش چندان ندارند. ولی سنگهای ولکانیکی زیر دریایی بصورت بین لایه ای در سنگ¬های آهکی کرتاسه، در رسوبات پالئوسن بصورت آذر آواری و گدازه های آتشفشانی در ائوسن وجود دارند.سنگ آذرین در محدوده تونل و حول حوش آن مشاهده نمی شود.
زاویه شیب لایه ها ملایم و عمدتاً حدود 40 درجه می باشد ولی در برخی نقاط شیب قائم نیز در لایه¬ها مشاهده شده است. سنگ های مسیر تونل به دو روش. RMR، Q طبقه بندی شده كه در طبقه بندی RMR سنگ ها در سه گروه خوب، متوسط و ضعیف قرار می گیرند. از نظر طولی حدود 173 متر طول محور تونل در سمت دهانه¬های تونل پایداری ضعیف حدود 199 متر پایداری متوسط- حدود 193 متر پایداری نسبتاً خوب و حدود  135 متر پایداری خوب دارد.
ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تونل خداآفرین، سیستم ناپیوستگی، طبقه بندی مهندسی سنگ، سیستم نگهداری، مطالعات زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری تونل خداآفرین،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:56 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
- در منطقه مورد مطالعه و حول حوش آن گسل قابل توجه دیده نمی شود ولی در فاصله 7 کیلومتری جنوب غربی خداآفرین و در بخشهای جنوبی ترآن تعداد گسل اصلی در امتداد شمالشرق-جنوبغرب به موازات محور چین خوردگی  ها و در بخش جنوبی آن در جهت شرق و غرب تشکیل یافت هاست.
- اکثر چین خوردگی های منطقه ساختار منظم و ساده دارند و در داخل آنها چین های فرعی و یا فشرده مشاهده نمی شود. زاویه شیب لایه ها ملایم و عمدتاً حدود 40 درجه می باشد ولی در برخی نقاط شیب های قائم نیز در لایه ها مشاهده شده است.
- براساس نقشه زمین شناسی، محور تونل در داخل سنگ های دوران الیگوسن-میوسن که از سنگ-های تخریبی دانه متوسط و دانه ریز تخریبی تشکیل یافته ، قرار می گیرد.
- با بررسی های به عمل آمده مشخص گردیدکه امتداد لایه ها در جهت شمالشرق-جنوبغرب و در امتداد درزه های اصلی عمدتاً در جهت شمالغرب-جنوب شرق است. یعنی درزه های اصلی و لایه ها یکدیگر را عمدتاً بطور مایل و یا با زاویه نسبتاً تند قطع می کنند. از سوی دیگر محور تونل نیز درزه ها و لایه ها را بطور مایل قطع می نماید.
- در ارتباط با پایداری جدار داخل تونل درزه هائی که در امتدادNW-SE  قرار دارند نسبتاً مطلوب است. ولی عملکرد درزه هائی که در امتداد NE-SW بوجود آمده اند و بخصوص درزه هائی که امتداد آنها در جهت E-W و تا حدودی در امتداد محور قرار گرفته در ارتباط با پایداری چندان مطلوب نمی باشند.
- براساس تقسیم بندی پایداری سنگ های طول محور تونل از نظر طولی حدود 173 متر طول محور تونل در سمت دهانه های تونل پایداری ضعیف حدود 199 متر پایداری متوسط- حدود 193 متر پایداری نسبتاً خوب و حدود 135 متر پایداری خوب دارند.طبقه بندی:
برچسب ها: نتیجه گیری محور تونل،

تاریخ : شنبه 29 فروردین 1394 | 06:55 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات


لینک دانلود :

http://www.7civil.com/short/?beton-khodtarakom-shekarchizadehطبقه بندی:
برچسب ها: دانلود مقاله درباره کاربرد بتن خود تراکم در ساخت تونل رسالت، تونل سازی،

تاریخ : شنبه 20 دی 1393 | 10:13 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
احتمالا اولین تونل‌ها در عصر حجر برای توسعه خانه‌ها با انجام حفریات توسط ساکنان شروع شد . این امرنشانگر این است که آنها در تلاشهایشان جهت ایجاد حفریات به دنبال راهی برای بهبود شرایط زندگی خود بوده اند. پیش از تمدن روم باستان، در مصر، یونان، هند و خاور دور و ایتالیای شمالی، تماما تکنیکهای تونل سازی دستی مورد استفاده قرار می‌گرفت که در اغلب آنها نیز از فرآیندهای مرتبط با آتش برای حفر تونل های نظامی، انتقال آب و مقبره‌ها کمک گرفته شده است.
در ایران نیز از چند هزار سال پیش، به منظور استفاده از آبهای زیر زمینی تونل هایی موسوم به قنات حفر شده است که طول بعضی از آنها به 70 کیلومتر و یا بیشتر نیز می‌رسد. تعداد قنات های ایران بالغ بر50000 رشته برآورده شده است. جالب توجه است که این قنات های متعدد، طویل و عمیق با وسایل بسیار ابتدایی حفر شده اند. رومی ها نیز در ساخت قنات‌ها و همچنین در حفاری تونل های راه پرکار بودند. آنها در ضمن اولین دوربینهای مهندسی اولیه را در جهت کنترل تراز و حفاری تونل ها به کار بردند. اهمیت احداث تونل ها دردوران های قدیم، تا بدین جاست که کارشناسان کارهای احداث تونل درآن تمدن‌ها را نشانگر رشد فرهنگ و به ویژه رشد تکنیکی و توان اقتصادی آن جامعه دانسته‌اند.

تمدنهای اولیه به سرعت، به اهمیت تونل‌ها، به عنوان راه‌های دسترسی به کانی ها و مواد طبیعی نظیر سنگ چخماق به واسطه اهمیتش برای زندگی، پی‌بردند. همچنین کاربرد آنها دامنه گسترده‌ای از طاق زدن بر روی قبرها تا انتقال آب و یا گذرگاههایی جهت رفت و آمد را شامل می شد. کاربردهای نظامی تونل‌ها، به ویژه از جهت بالابردن توان گریز یا راههایی جهت یورش به قرارگاهها و قلعه های دشمن، از دیگر جنبه های مهم کاربرد تونلها در تمدن های اولیه بود.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تاریخچه تونل سازی و سازه های زیر زمینی،

تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
مشخصات و ویژگیهای تونلها و نحوه ساخت آنها در تاثیر پذیری آنها از زلزله موثر است. در این قسمت تعاریف مربوط به تونلها بیان شده و اثر هرکدام در تاثیر پذیری تونلها بررسی می‌شود.
1- عمق تونل :
بطور کلی تونلها در مقابل زلزله، نسبت به سایر سازه‌های سطحی بسیار پایدارترند. چرا که جابجائی زمین، دامنه حرکات، شتاب و سرعت ذره‌ای زمین عموما با زیاد شدن عمق، کاهش می‌یابد (مخصوصا اگر زمین نرم باشد)؛ بطوری که در مواردی شتاب زلزله در عمق بیش از 50 متر، حدود 40 درصد کاهش بافته است. البته ذکر این نکته نیز ضروری است که اگر چه شتاب و بعضی پارامترهای دیگر در عمق کمتر از لایه سطحی است، اما مشخصاتی مثل فرکانس زلزله به منبع تولید موج بستگی دارد و تابع عمق زمین نمیباشد. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که میزان جابجائی ناشی از گسلش در عمق بیشتر از سطح است که این موضوع در بخش جداگانه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.


2- شکل و اندازه تونل :

همانطور که در بخش قبل اشاره شد، هر چه مقطع تونل بزرگتر باشد، حساسیت آن به زلزله بیشتر است. یکی از موارد بزرگ بودن موضعی تونلها، در تقاطعها و ایستگاههای مترو می‌باشد. همچنین وجود دو یا چند تونل در کنار هم معمولا باعث تمرکز تنشهای استاتیکی در محیط بین تونلها می‌گردد. همین حالت در هنگام گذر موج زلزله که نوعی تنش است، اتفاق می‌افتد.

ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: تعاریف مربوط به تونلها و ساختگاه،

تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 09:28 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

بررسی فرض کرنش مسطح

در استفاده از منحنی پانه

جهت طراحی سه بعدی تونلمنبع : Afshinsalari.com

برای دانلود اینجا کلیک کنید
طبقه بندی:
برچسب ها: بررسی فرض کرنش مسطح در استفاده از منحنی پانه جهت طراحی سه بعدی تونل،

تاریخ : دوشنبه 24 آذر 1393 | 02:13 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
کارفرما : سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
مهندس مشاور: شرکت مهندسان مشاور مهاب قدس 
پیمانکار : شرکت پرلیت
بزرگراه رسالت (که بخش غربی آن بزرگراه حکیم نامیده می‌شود) یکی از طولا‌نی‌ترین مسیرهای شرقی - غربی تهران می‌باشد. این بزرگراه پس از تکمیل، شرق تهران را از خیابان دماوند به غربی‌ترین نقطه تهران در محدوده شهرک راه آهن متصل می‌نماید.پرهزینه‌ترین و مشکل‌ترین بخش این بزرگراه از میدان آفریقا تا قبل از بزرگراه کردستان تحت عنوان پروژه تونل رسالت در اردیبهشت ماه 1376 به شرکت پرلیت به عنوان پیمانکار و شرکت کوهرنگ تونل به عنوان مشاور واگذار گردید. به علت بروز مشکلا‌ت فنی و قراردادی، بازنگری طرح و نظارت بر اجرای کار در شهریور ماه 1379 به شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس واگذار شد. پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی در این زمان در حدود 5 درصد بوده است.


ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: مروری بر طرح و اجرای تونل رسالت،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 09:48 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات
حمل‌ونقل عمومی معضل بزرگ و پیچیده شهرهای بزرگ دنیاست. گسترش معابر شهری و بزرگراه‌سازی‌ در دهه‌های 70‌و‌80 میلادی نهضتی بزرگ در میان شهرهای بزرگ به‌وجود آورد اما با گسترش شهرها و ازدحام خودروها خیلی زود بزرگراه‌ها در شهرها به شاهراه‌هایی بدل شدند که مملو از خودروها بودند. از ابتدای دهه 90 مسئولان شهرها به ‌تدریج به فکر گسترش حمل‌ونقل عمومی در شهرهای بزرگ افتادند.
تلاش متفکران عرصه شهرنشینی بر این بود تا حمل‌ونقل را از حوزه عمومی شهر خارج کنند. اما بزرگراه‌ها و معابر گسترده شهری که هر روز عرصه‌ای از شهر را به‌خود می‌گرفت این امکان را از آنان ربود. بنابراین خیلی زود آنان به این نتیجه رسیدند که هم برای ایجاد معابری جدید و هم بازگرداندن روح زندگی به شهر، بخش عمده‌ای از حمل‌ونقل درون‌شهری را به زیر زمین منتقل کنند. مترو بزرگ‌ترین مصداق این نظر بود اما تونل‌های بزرگ شهری به‌تدریج با تکیه بر این نظریه در شهرهای بزرگ جهان گسترش یافت و به رؤیای شهرسازان تحقق بخشید که حمل‌ونقل باید به زیر پوست شهر منتقل شود.
تونل توحید بعد از تونل رسالت دومین اقدام مدیران شهری برای تحقق این نظریه است؛ اینکه فضای بیرونی شهر در اختیار زندگی شهروندان قرار گیرد و بخشی از حمل‌ونقل به زیر زمین برده شود. اگرچه این تلاش‌ها با احداث تونل‌هایی مانند امیرکبیر، نیایش- صدر و حتی امام علی(ع) در آینده رنگی جدی به‌خود می‌گیرد اما تونل توحید شاید نقطه عطف تلاش مدیران شهری برای بردن خودروها به زیر عرصه شهری است.ادامه مطلب

طبقه بندی:
برچسب ها: آشنایی با تونل توحید و مشخصات فنی آن،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 09:47 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic