آجرهای مصرفی درنما باید دارای مشخصات زیر باشند :

ـ معایب ظاهری : آجرنما باید عاری از معایب ظاهری مانند ترك خوردگی , شوره زدگی آلوئك ونظایر آن باشد .

ـ ابعاد واندازه ها : طول و عرض وضخامت آجرهای مختلف بایدمطابق جدول شماره یك باشد .باید در نظر داشت كه رواداری یاد شده درمورد آجرنما درهنگام اجرا توسط ماشین مخصوص ساییده و یكنواخت میشود .

لبه های آجر : خط فصل مشترك سطوح آجرها باید مستقیم و زوایای تلاقی آنها قائمه و سطوحشان صاف باشد .
درآجرهای سوراخ دار : سوراخ ها باید عمود بر سطح بزرگ آجر و به طور یكنواخت در سطح آن توزیع شده باشند و جمع مساحت آنها باید 24 تا 40 درصد سطح آجرها باشد . بعد سوراخ های مربع وقطر سوراخ های دایره ای باید حداكثر به 26 میلیمتر محدود شود و درضخامت دیواره بین سوراخ ولبه آجر بیش از 15 میلیمتر و فاصله بین دو سوراخ بیش از 10 میلیمتر باشد .

ـ وزن مخصوص : هر دونوع آجر ماشینی و دستی نباید از 7/1 و وزن مخصوص فضایی آنها از 3/1 گرم بر سانتی متر مكعب كمتر شود .

ـ مقاومت دربرابر بخبندان : آجرهای مصرفی درنما باید در برابر یخبندان پایدار باشند و درآزمایش یخ زدگی دچارخرابی ظاهر مانند ورقه ورقه شدن , ترك خوردن و خوردگی نشوند .

ـ ضریب جذب آب : درصد وزنی جذب آب در آزمایش 24 ساعته در مورد آجرهای ماشینی نباید از 16 ودرمورد آجرهای دستی از 20 بیشتر شود ور درهر دونوع آجر از 8 كمتر باشد .

ـ قطعات نازك آجری ( آجر دو غابی)مورد مصرف درنماسازی به ابعاد 20* ( 40 یا 30) *200 میلیمتر باقطعات موزائیكی نازك آجری نمابه ضخامت 20 یا 30 میلیمتر با نقش چند آجربند كشی شده (آجر موزائیكی ) ساخته می شوند حداقل باید دارای مشخصات آجرهای ماشینی با مقاومت متوسط مندرج در استاندارد شماره 7 ایران باشند .

ـ ترك درسطح آجر : وجود یك ترك عمیق درسطح متوسط آجر حداكثر تاعمق 40 میلیمتر در آجر پشت كار بالا اشكال میباشد ولی به طور كلی درصد آجرهای ترك دار نباید بیشتر از 25 باشد .

ـ پیچیدگی ,انحنا و فرورفتگی : پیچیدگی درامتداد سطح بزرگ آجر حداكثر 4 میلیمتر و درامتداد سطح متوسط آجر تا 5 میلیمتر مجاز است . آجر نباید انحنا وفرورفتگی بیش از 5 میلیمتر داشته باشا واین مقدار درصورتی قابل قبول است كه میزان آن از 20% كل آجرها افزایش پیدا نكند .

ـ سایر موارد : آجر بایدكاملا پخته و یكنواخت و سخت باشد ودر برخورد با آجر دیگر صدای زنگ دار ایجاد كند . به علت عدم چسبندگی آجرهای كهنه به ملات حتی المقدور ازآنها استفاده نمی شود و تنها در صورت انجام پیش بینی های لازم به صورت سائیدن یا برس سیمی استفاده از آن مجاز خواهد بود .

آجرهای ساختماتی مقاومت خوبی در برابر آتش دارند به طوریكه یك دیوار 22 سانتی متری از آجر درحدود شش ساعت دربرابر آتش سوزی مقاومت از خود نشان می دهد .

ضریب انقباض وانبساط در آجر درحدود 0003/0 می باشد كه بسیار ناچیز است .

آجربه عنوان یكی ازمصالح متراكم هادی صوت می باشد . در صورتی كه انتقال صوت توسط عملكرد دیافراگمی دیوار باشد این مقاومت به وزن دیوار بستگی دارد یعنی كاهش انتقال صوتا در دیوارآجری همگن با لگاریتم و زن دیوار متناسب است . جذب صدا در سطح آجری درفركانس طبیعی پایین است .

این خاصیت با اندودكردن دیوارو نقاشی باز هم كمتر میشود لذا برای این منظور ازاندودهای مخصوص و آجرهای سبك استفاده می نمایند .

· خواص مكانیكی

.استفاده از آجرهای غیر استاندارد به شرطی مجازمی باشد كه دست كم تاب فشاری آن 80% مقادیر مندرج در

استاندارد ایران باشد .

خواص شیمیایی

محیط های شیمیای قبل از آن كه بر روی آجر تاثیر بگذارند , ملات آن را تخریب می نمایند . لذا استفاده ازملات مناسب در فضاهایی كه به نحوی موادشیمیایی در آنها جاری است ازاهمیت زیادی برخورد ار است . استفاده از آجرهای لعاب دار نیز مانع از جذب مواد درخلل وفرج آجر می شود .

ـ نمك های محلول موجود در آجر

نمك های محلول درخاك رس اولیه موجود می باشند و یا درحرارت كوره تولید می شوند .نمك های محلول میتوانند موجب بروز شوره بشوند . سولفاتهای محلول ممكن است به سطح آجر حركت كرده و داخل ملات یا اندود بشوند و موجب انتشار شوره و فساد ملات به وسیله حمله سولفاتها شود كه درصورت استفاده از آنها درخارج از ساختمان باید از ملات سیمان ضد سولفات استفاده شود .

ـ شوره

گاهی اوقات شوره به صورت گرده سفیدی برسطح كار آجری نوساز پدیدار میشود .علت این پدیده انتقال نمك های حل شده دررطوبت ازداخل آجر به سطح نما جایی كه آب تبخیر می شود و از خود بلوریهای نمك رابر جای می گذارد ,‌می باشد . اغلب اوقات اینگونه شوره در طول یك سال بدون بر جای گزاردن اثر تخریبی خود به خود از بین می رود . دركارهای آجری خارج از ساختمان و درمحیط هایی كه مرتبا مرطوب و خشك میشوند ,شوره هرزمانی كه میتواند ظهوركند از این مهم تر شكل گیری نمك های متبلور شده درزیر پوسته ایجادنمای آبله گون ویاپوسته شدن نما می كند .

روش برطرف كردن شوره :

برای بر طرف كردن شوره سطح شوره زده را بامخلوط 2 تا 4% آب وسركه باكمك بر س نرم پاك می كنند .
ـ لكه

سطح آجركاری ممكن است در طول عملیات بنایی با ملات سیمانی یاآهكی كه ازملات تازه بیرون می ریزدلكه بردارد . درهر دو صورت لكه باید با برس بدون آلوده كردن سایر سطوح تمیز شود .
q تنوع درتولید آجر های رسی همانگونه كه قبلا نیز اشاره شد آجرهای رسی برحسب مواداولیه ونحوه تولید دارای خصوصیات و ظاهر متنوع هستند . امروزه دردنیا به منظور سهولت عملیات بنایی آجرهای رسی دراشكال گوناگونی ساخته و به بازار عرضه می شوندطبقه بندی:
برچسب ها: مصالح ساختمانی ( آجر)،

تاریخ : دوشنبه 17 فروردین 1394 | 10:16 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic