مقدمه

 با توجه به تحولات قرن اخیر كه در كلیه علوم و فنون منجمله در صنعت ساختمان سازی احتیاج به گردش شهرها كارشناسان متوجه شدند كه شهرها می‌باید بطور عمودی گسترش یابد در نتیجه ساختمانهای یك یا دو طبقه قرون 18 و 19  به ساختمانهای بلند قرن بیستم تبدیل گردید رفته رفته مصالحی مانند آجر و آهك و ملاتهای كم مقاومت منسوخ شده و مصالح مرغوب‌تری كه بتواند بارهای فشاری و كششی بیشتری را تحمل نماید مورد توجه قرار گرفت كه در رأس و انواع فولاد می‌باشد.

 

مواد اولیه و روند تهیه سیمان

موادی كه برای پختن سیمان به كوره می‌روند از دو ماده‌ی اصلی تشكیل شده تقریبأ شامل تمام مواد مورد نیاز سیمان پزی است. این دو ماده عبارتند از خاك رس و سنگ آهك.

 

مواد تشكیل دهنده‌ی سیمان به طور مجزا

1-   ( آهك زنده )         60%  تا 70%                     

2- ( سیلیس )            حدودأ    20%

3- ( اكسید آلومنیم )  حدودأ   6%  

4- ( اكسید آهن )      حدودأ    4%

5-   ( اكسید منیزیم )   حدودأ    3%  

6-  و (دیگر اكسید )     حدودأ    2%

7- مواد دیگر      حدودأ    3%

اكسید‌های فوق ممكن است بصورت كربنات یا سولفات وارد شوند كه در حرارتهای اولیه تجزیه گشته و به اكسید تبدیل می‌شوند مانند كربنات كلسیم. به هر حال سنگ آهك و خاك رس را به نسبت تقریبی 75 درصد آهك و 25 درصد خاك‌رس مخلوط می‌كنند و به كوره می‌برند.مراحل تولید سیمان


مراحل مختلف پخت سیمان در كوره سیمان پزی:

حرارت در ابتدای كوره(یا كوره‌پیش‌داغ‌كن)در حدود 100و تا اواسط كوره به  1500 می‌رسد.

در حرارت 300 متصاعد شدن گاز متصاعد شدن گاز  موجود در كربنات منیزیم (  ) و تشكیل  

در حرارت 500 تا 600  متصاعد شدن آب شیمیایی خاك‌رس

در حرارت 600 تا 800  متصاعد شدن  موجود در كربنات كلسیم (آهك زنده) در كنار عناصر موجود درخاك رس‌تشكیل  و نیز آغاز فعل وانفعالات میان ‌آهك وسیلیس وتركیب‌ شدن‌ آن ‌دو با یكدیگر

 از دمای 800 درجه به بالا تركیبات اصلی سیمان به قرار زیر می‌شوند:

در 800 مونوكلسیم آلومینات به فرمول   با علامت اختصاری CA

در 900 مونوكلسیم سیلیكات به فرمول  به علامت اختصاری CS

در 950 پنتاكلسیم آلومینات به فرمول  به علامت اختصاری

در 1200 دی‌كلسیم سیلیكات به فرمول  به علامت اختصاری

در 1300 رسیدن قسمتی از مواد به مرحله‌ی تعریق و ذوب شدن و تشكیل تری‌كلسیم آلومینات به فرمول  به علامت اختصاری  و نیز تتراكلسیم آلومینات فریت به فرمول   به علامت اختصاری

در 1450 تری‌كلسیم سیلیكات به فرمول  با علامت اختصاری

و در 1500   تبدیل كلیه عناصر فوق به چهار عنصر اصلی سیمان.

 

در زیر هر یك از قازهای كلینكر را مورد بررسی قرارمی‌دهیم:

الف) تری كلسیم سیلیكات (  ):

از مهمترین فازهای كلینكر سیمان پرتلند، فازتری كلسیم سیلیكات است كه اصطلاحأ فازآلیت نامیده می‌شود. در سال 1952، SEFFERY نشان داد، كه آلیت خالص (  ) به فرم تری كلینیك است،اما مقادیر كمی از محلول جامد سبب می‌شود كه به فرم مونوكلینیك یا تری گونال در آورده شود. وی فرم مونوكلینیك را در كلینكر سیمان پرتلند شناسائی كرد.در دمای كمتر از 1250 آلیت به  تجزیه می‌شود و این واكنش معمولأ هنگامی كه كلینكر آهسته سرد می‌شود، رخ می‌دهد اگر كلینكر حاوی  باشد به علت وجود شرایط احیاء كننده تجزیه  تسریع می‌شود.

از لحاظ مقداری و خواص مقاومتی سیمان، تری كلسیم سیلیكات جزء مهم سیمان می‌باشد و به سرعت هیدارت و سخت می‌شود و عمداتأ گیرش اولیه و مقاومت اولیه سیمان، مربوط به این تركیب است.عمومأ مقاومت اولیه بتن ساخته شده با سیمان پرتلند، با افزایش درصد   زیادتر می‌شود.

 

ب) دی كلسیم سیلیكات( ):

دی كلسیم سیلیكات خالص در كلینكر سیمان وجود ندارد بلكه حاوی یون‌های خارجی است این سیلیكات در دمای كلینكر سازی به دو فرم جامد وجود دارد، ولی در كلینكر با استاندارد آهك بالا، به مقادیر كم وجود دارد. افزایش مقاومت ناشی از آن آهسته است، اما در مدت زمان طولانی ( یك سال ) مقاومتش به اندازه‌ی آلیت خواهد شد.  می‌تواند به جهار فرم  موجود باشد.
نوع دی‌كلسیم سیلیكات در كلینكر وجود دارد و در دمای اتاق به فرم تبدیل می‌شود، كه فرم پایدارتر است، اما فاقد خصلت هیدروكیلی این تفصیر ( ) را افزایش حجمی حدود ٪15 همراه است، كه سبب می‌شود تا اصطلاحأ كلینكر افت پیدا كند. با سریع سرد كردن و استفاده از یون‌های خارجی می‌توان سبب پایداری فرم بلیت شده و مانع از این تبدیل شده موادی كه امكان دارد در محلول جامد  در سیمان پرتلند باشند عبارتنداز:  . فازهای آلومینات وفریت بلوری اگر به اندازه‌ی كافی ریز باشند‌می‌توانند‌به‌صورت‌ماده‌ی‌واسط‌در‌آن باشند.

 

ج) تری كلسیم آلومینات ( ):

فاز آلومینات به فرم  حاوی یون‌های خارجی است. امكان دارد كه قلیاها (  ) هر یك به مقدار ٪5 وزنی در آن باشند. فاز آلومینات بیشترین واكنشگری را دارد و با وجود قلیاها این خاصیت بیشتر می‌شود. وجود فازهای نیز گزارش شده است.به علت سریع بودن واكنس فاز آلومینات در شروع هیدارتاسیون، برای به تأخیر انداختن گیرش مقداری سولفات به صورت گچ به سیمان اضافه می‌كنند. فاز آلومینات همراه با آلیت و بلیت سبب افزایش مقاومت اولیه سیمان در حال سخت شدن می‌شود و در خلال چند روز اول آبگیری و سخت شدن گرمای زیادی آزاد می‌كند. سیمان‌هایی كه درصد  در آنها كم باشد به ویژه در برابر خاك‌ها وآب‌ها حاوی سولفات، مقاوم‌اند.

 

د) تتراكلسیم آلومینوفریت (  ):

فاز فریت كلینكر سیمان پرتلند، كه میلریت قهوه‌ای نامیده می‌شود، محلول جامدی است كه به سری‌های  تعلق دارد. اغلب این فاز را به صورت  نشان می‌‌دهند. یون های خارجی نیز در فاز فریت وجود دارند. ( )  خالص فهوه‌ای رنگ است و اگر  داشته باشد رنگ خاكستری تا سبز تیره خواهد داشت. این فاز یك واكنش دهنده‌ای با سرعت بسیار كم است و در خواص سیمان اهمیت كمی دارد ودمای كلینكر شدن را كاهش می‌دهد و بنابراین در تولید سیمان مشاركت دارد اكثرآثار رنگی سیمان ناشی از  و آبگیرآن هستند.

هـ) دیگر فاز‌های كلینكر سیمان:

كلینكر سیمان حاوی  آزاد ( آهك تركیب نشده ) تا 20٪ وزنی است، كه حضورآن نشان دهندة تهیه و آماده‌سازی نامناسب خوراك خام (از لحاظ ناهمگنی و یكنواختی و درشت بودن آنها ) و یا پخت نامناسب (چون با اكسید‌های دیگر تركیب نشده)‌ و یا آهسته بودن سرعت سرد شدن آنها (تجزیة جزئی  یا  رخ می‌دهد) و یا بالا بودن مقدار آهك (Lsf lll >  100) است.

وجود آهك آزاد به غاظت‌های زیاد ( بیش از 5/2 درصد وزنی ) نامطلوب است، چون سبب پدیدة انبساط در ملات و بتن می‌شود{ }

كلینكر‌های غنی از حاوی  آزاد ( پریكلاز ) هستند. حدود 2تا 5/2 درصد وزنی از  به فرم محلول جامد در فاز‌های دیگر كلینكر موجود است. مقادیر و نسبت  كه با فاز‌های دیگر تركیب می‌شود به تركیب شیمیائی كلینكر و شرایط تولید آن بستگی دارد. وجود پریكلاز نامطلوب است، چون سبب انبساطی مشابه انبساط آهك می‌شود. پریكلاز با دانه‌های ریز سبب انبساط كمتری نسبت به همان مقدار پریكلاز با فرم بلوری درشت می‌شود. همین امر نیز در مورد آهك صادق است.

اثرات زیان‌بار  را می‌توان تا حد زیادی با سریع سرد كردن كلینكر كاست.

انبساط   نیز   مشابه  آهك در اثر تركیب  شدن  آن  با  آب است. از اثرات  انبساطی آن   به   عنوان  " ناسالم بودن" سیمان یاد می‌شود.

خاك‌رس و شیل كه معمولأ در تولید سیمان پرتلند استفاده می‌شوند.اغلب دارای سولفات‌ها و سولفید‌ها هستند و از طرفی سوخت مورد استفاده غالبأ دارای گوگرد است. پس در كوره در دما‌های كلینكر سازی  تولید می‌شود، كه این  می‌تواند با مواد قلیائی واكنش داده و سولفات‌های قلیائی را ایجاد كند. وجود سولفات‌های  بررسی و معلوم شده است. بعضی معتقدند كه  تمایل دارد با نسبت مولی  با قلیا‌ها واكنش بدهد و بعضی معتقدند كه  با  ( مرجع بر ) واكنش می‌دهد.

Newkirk  اینطور فكرمی‌كند كه حضور قلیا از سه طریق بر روی فرآیند پخت اثر می‌گذارد:

توسط تشكیل تركیبات جدید ( مانند  و.... )

كاهش دمای تشكیل مایع با جابجا كردن مرز‌های فاز اولیه.

بزرگتر ساختن منطقة فازی .

 

الف) هیدراتاسیون تری كلسیم آلومینات:

 كه به خوبی آسیاب شده است، سریعأ با آب واكنش می‌دهد. در حضور آب زیاد مقدار زیادی بلورهای ورقای هگزاگونال مشاهده می‌شود.این بلورها سریعأ تشكیل می‌شوند و حاوی  هستند.

واكنش زیر بین  وآب در غیاب گچ بصورت زیر است:

 

و هنگامی كه هیدروكسید كلسیم وجود داشته باشد، نیز واكنش می‌دهد:

( هیدروكسید كلسیم از هیدراتاسیون آلیت و بلیت ایجاد می‌شود).

هر دو واكنش منجر به گیرش سریع خمیر سیمان می‌شوند.از سولفات‌ها به فرم گچ یا
( anhydrite) انیدرید  به عنوان به تأخیر اندازنده‌ی گیرش سیمان استفاده می‌شود و واكنش هیدراتاسیون در حضور سولفات‌ها به این صورت است.

 

ب) هیدراتاسیون تری كلسیم سیلیكات (آلیت):

آلیت با آب واكنش داده و سیلیكات‌های كلسیم هیدراته ( فازهای ) را كه با مقداری كمتری آهك هستند ایجاد می‌كند و هیدروكسید كلسیم نیز تشكیل می‌شود.واكنش هیدراتاسیون آن به صورت زیر است:

هیدروكسید كلسیم + فاز CSH     آب + آلیت

 

هیدرات‌های سیلیكات كلسیم از لحاظ شكل بلورها و تركیباتشان بسته به شرایط تشكیل ( نسبت آب به سیمان و دما و . . .) متفاوت هستند. این هیدرات‌ها همیشه ریز هستند و به خمیرسیمان سخت‌شده مقاومت می‌دهند. هیدروكسید كلسیم در نتیجه‌ی هیدراتاسیون آلیت تشكیل می‌شود، كه محیط را شدیداً قلیائی می‌كند (PH=12) و این PH زیاد از خوردگی فلزات جلوگیری می‌كند و در واقع همراه با بتن‌ می‌توان فلزات از در ساختمان استفاده و از آنها محافظت كرد.

 

ج‌ـ هیدراتاسیون دی‌كلسیم سیلیكات (بلیت)

چهارگونه (پلی معروف) اصلی  ،  و  و  هستند، كه معمولاً تنها نوع  و گاهگاهی فرم  یا  در سیمان پرتلند وجود دارد: فرم  به آهستگی مورد حمله‌ی آب قرار می‌گیرد و پس از گذشت چند هفته در زیر میكروسكوپ تنها یك سطحی كه پوششی از یك سیلیكات هیدراته آمورف را دارد و با گذشت زمان ضخامت آن به آهستگی افزایش می‌یابد را نشان می‌دهد. واكنش  به طور قابل توجهی آهسته‌تر از  است و اساساً هیدروكسید كلسیم كمتری تشكیل می‌شود و بعد از هفته‌ها با میكروسكوپ قابل رؤیت نیست. ژل توبرموریت (C-S-H) تولید شده از نوع  است. واكنش  با آب به صورت زیر است:

و واكنش كلی آن را برای هر مقدار آب به صورت زیر نشان می‌دهند:

در دماهای معمولی  آهسته‌تر از فرم  با آب واكنش می‌دهد، اما بالاخره سیلیكات هیدراته می‌شود. آهسته بودن سرعت هیدراتاسیون  به این دلیل است، كه ترتیب قرارگیری اتم‌های اكسیژن به دور یون‌های كلسیم در این فرم منظم است، اما در گونه‌های دیگر نامنظم است. این ایده بیانگر این مطلب است، كه عوامل ترمودینامیكی بر روی هیدرولیزسیلیكات‌ها مؤثرند و انرژی شبكه‌ی آن و گرماهای هیدراتاسیون (سلواته‌شدن) یون‌‌های تشكیل‌دهنده‌ی آن همچنان از جمله عوامل مؤثر بر هیدرولیز می‌باشند..

 

دـ هیدراتاسیون‌ تتراكلسیم آلومینوفریت:

اگر چه فاز فریت ضرورتاً در سیمان پرتلند به صورت  نیست، ولی رفتار هیدراتاسیون فاز فریت را با در نظر گرفتن تركیب بیان می‌كنند. در فاز آلومینوفریت با افزایش نسبت آلومینا، سرعت واكنش آلومینوفریت‌ها با آب زیاد می‌شود. هنگامی كه با آب مخلوط می‌شوند، بلورهای هگزاگونال ورقه‌ای تشكیل می‌شود، و  هیدراته‌نشده باقیمانده و احتمالاً اكسید آهن هیدراته‌شده و یا  آموروف (هماتیت) ته‌نشین می‌شود و اجسام سیاهی را ایجاد می‌كند.

در طی هیدراتاسیون ، هیدروكسید كلسیم رسوب نمی‌كند، اما هیدراتاسیون آن در آب زیاد، مشابه  یا  بدون آب است، كه در آن محلول آلومینات كلسیم فوق اشباع تشكیل می‌شود و در آن نسبت مولار   بین 1:2 و 1:3 است و تنها مقادیر كمی از اكسید فریك در این محلول فوق اشباع وجود دارد.


اثر كانی‌سازها بر هیدراتاسیون

الف) اثر گچ :

در حضور گچ محصولات هیدراتاسیون  و  نسبتاً اصلاح می‌شود و مقداری می‌تواند داخل ساختمان ژل هیدرات سیلیكات كلسیم شود و مورفولوژی آن را تغییر دهد. رفتار هیدراتاسیون  به طور قابل توجهی تغییر می‌كند و از سرعت هیدراتاسیون آن می‌كاهد.

 

ب) اثر :

 هنگامی كه  با محلول  هیدراته می‌شود  را ایجاد می‌كند، كه امكان دارد به عنوان پوشش بازدارندة واكنش بر روی ذرات عمل كند و سرعت را كاهش دهد. از طرف دیگر حضور 2 ٪ سرعت هیدراتاسیون   و را افزایش می‌دهد.

 

ج) اثر نمك‌های روی:

نمك‌های روی سبب به تأخیر انداختن هیدراتاسیون‌ می‌شوند، كه احتمالاً ناشی از تشكیل محافظ هیدروكسید روی آبدار یا تركیبات اكسی مربوط بر روی سطح تركیبات بدون آب است. Knofel , Maula  , Older وAkatsu  دریافتند كه افزایش 3/0 ٪  ZnO اثر منفی بر روی هیدراتاسیون محصول دارد، در حالیكه Knofel مشاهده كرده است كه با افزودن 1 تا 2٪ ZnO ، نوعی كلینكر خاص با مشخصات زیر:

AM  =   2/5     و  SM  =  2/2  و   LSB =  0/95

مقاومت سیمان حدود 20 ٪ افزایش می‌یابد.


تركیبات شیمیایی سیمان پرتلند :

در حین  عملیات پخت در تولید كلینكر سیمان پرتلند، اكسید كلسیم با تركیبات اسیدی مواد خام تركیب می‌شود و چهار تركیب اصلی، كه حدود 90 ٪ وزن سیمان را تشكیل می‌دهند را به وجود می‌آورد. مابقی وزن سیمان را گچ و مواد دیگر تشكیل می‌دهند. تركیبات اصلی به همراه فرمول‌های شیمیایی و نشانه‌های اختصاری آن‌ها بدین قرارند:

تری كلسیم سیلیكات

=


دی كلسیم سیلیكات

=


تری كلسیم آلومینات

=


تترا كلسیم آلومینوفریت

=


هیدارتاسیون تركیبات شیمیایی سیمان :

هیدارتاسیون‌ فرآیندی است، كه در آن آب با ماده‌ای واكنش می‌دهد. هیدراتاسیون سیمان به همراه جامدسازی است، یعنی ابتدا یك سیستم پلاستیك مانند یا مایع ابتدایی تشكیل می‌شود. (خمیرسان) و بعد به جامد سنگ مانندی، كه سخت شدن خمیر سیمان نامیده می‌شود، تبدیل می‌گردد. واكنش‌های هیدارتاسیون گرمازا هستند:

       انرژی     +       فازهای هیدارته                         آب    +        فازهای كلینكر

كانی‌سازهایی همچون گچ،  و نمك‌های روی بر روی فرآیند هیدراتاسیون اثر می‌گذارند به گونه‌ای كه با اصلاح و یا تغییر محصولات هیدراتاسیون سبب افزایش و یا كاهش سرعت این فرآیند می‌شوند.

واكنش‌های تبدیلی تركیبات سیمان پرتلند.

(كلسیم هیدروكسید)

+

(ژل توبرموریت)


(آب)

+

 

(سیلیكات‌ تری‌كلسیم)

(كلسیم هیدروكسید)

+

(ژل توبرموریت)

 

(آب)

+

 

(سیلیكات‌ دی‌كلسیم)

(آلومینات‌تری كلسیم هیدارت شده)

 

(كلسیم هیدروكسید)

+

(آب)

+

 

(آلومینات تری‌كلسیم)

(آلومینوفریت كلسیم هیدرات شده)

 

(كلسیم هیدروكسید)

+

(آب)

+

 

(آلومینوفریت تتراكلسیم)

(كلسیم منوسلفوآلومینات هیدارت شده)

 

(گچ)

+

(آب)

+

 

(آلومینات تری‌كلسیم)

1ـ امكان تشكیل اترینگایت نیز وجود دارد.

توجه: جدول فوق فقط واكنش‌های تبدیلی اصلی را نشان می‌دهد و واكنش‌های تبدیلی فرعی را شامل نمی‌شود.

 انواع سیمان پرتلند :

انواع مختلف سیمان پرتلند به پیروی از انجمن آمریكائی آزمایش مصالح ASTM به پنج گروه اصلی تقسیم می‌شود:

نوع I ـ «معمولی»

          در بتنی به كار می‌رود كه در معرض شرایط محیطی خورنده، مانند حمله سولفات‌های خاك و آب و یا در معرض افزایش دمای نامطلوب ناشی از گرمای آزاد شده از طریق آبگیری نباشد.

نوع  IIـ «مقاومت متوسط در برابر سولفات‌ها»

          مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات‌ها و گرمای آبگیری متوسط از ویژگی‌های بارز این نوع سیمان می‌باشد.

نوع  IIIـ «با مقاومت اولیه بالا»  

          امكان دستیابی به مقاومت بالا در مدت كوتاه

نوع  IVـ «با حرارت آبگیری كم»

          میزان و مقدار گرمای آبگیری تولید شده حداقل موجود

نوع ‌ Vـ «بسیار مقاوم در برابر سولفات»

       مقاومت بسیار زیاد در برابر سولفات كه ناشی از مقدار پائین تری‌كلسیم آلومینات ( ) است.

 

سایر انواع سیمان پرتلند :

Ä سیمان پرتلند هوازا :

با افزودن ماده حباب‌زا به سیمان مقاومت آن را در برابر یخ‌زدن و آب شدن بهبود بخشیده‌اند. 

Ä سیمان پرتلند سفید: 

معمولاً از سیمان نوع I و نوع III ساخته می شوند و باید در مرحله تولیدش چنان‌ كنترل شود كه محصول نهایی سفید باشد.


Ä سیمان هیدروكیلی آمیخته:   

   آمیختن دقیق و یكنواخت دو یا چند نوع مواد نرم بدست می‌آید.

ـ سیمان‌های آمیخته برابر با استانداردهای ASTM به پنج‌گروه به شرح زیر تقسیم می‌شوند:

الف) سیمان پرتلند آمیخته باروباره‌ی آهن‌گذاری ـ نوع IS     

ب) سیمان پرتلند پوزولانی ـ نوع IP و نوع P  

ج)  سیمان روباره‌ای ـ نوع S          

د)  سیمان پرتلند اصلاح شده با پوزولان ـ نوع I (PM)

هـ) سیمان پرتلند اصلاح شده با روباره ـ نوع I (SN)

Ä سیمان‌های بنایی:

سیمان‌ بنایی سیمان‌های هیدرولیكی‌اند كه به منظور كاربرد در ملات برای ساختمان‌های بنایی طراحی شده‌اند.

Ä سیمان منبسط شونده:

سیمان منبسط شده سیمان‌های هیدرولیكی‌اند كه در دوره سخت شدن اولیه پس از گیرش، اندكی منبسط می‌شوند.

سیمان‌ منبسط شونده، به سه نوع تقسیم می‌شود:

ـ نوع  E – 1(K)    متشكل از سیمان پرتلند، تتراكلسیم‌تری‌آلومینو سولفات هیدرات شده، سولفات كلسیم و اكسید كلسیم (آهك) تركیب نشده است.

ـ نوع  E – 1(M)    از سیمان پرتلند، سیمان آلومینات كلسیمی‌ و. سولفات كلسیم تشكیل شده است متشكل زا سیمان پرتلند دارای مقدار زیادی تری‌كلسیم آلومینات و سولفات كلسیم است.

ـ نوع  E – 1(S)    متشکل از سیمان پرتلند، دارای مقدار زیادی تری‌کلسیم آلومینات و سولفات كلسیم است.

 

 

ـ وقتی میزان انبساط توسط عواملی مانند آرماتور محدود شده باشد از بتن دارای سیمان منبسط شونده می‌توان برای:

(1) جبران كاهش حجم ناشی از جمع‌شدگی در حین خشك‌شدن

(2) ایجاد تنش كششی در آرماتور (پس‌كشیدگی)

(3) تثبیت ابعاد سازه‌های بتنی پس‌كشیده در دراز مدت نسبت به طرح اولیه آن‌ها

Ä سیمان‌های ویژه:

          الف) سیمان‌های مخصوص چاه نفت           

ب) سیمان‌های پرتلند آب‌بند

          ج) سیمان‌های خمیری                             

د) سیمان‌های با گیرش تنظیم شده

          هـ) سیمان‌های دارای افزونه‌‌های سودمند

مقایسه‌ گرمایی هیدراتاسیون پنج نوع اصلی سیمان:

مقادیر تقریب گرمای تولید شده در خلال روز اول ـ بر مبنای 100 درصد برای سیمان پرتلند معمولی نوع I از این قرارند:

نوع II                               متوسط                             80 تا 85 درصد

نوع III                             با مقاومت اولیه بالا                تا 150 درصد

نوع IV                             آبگیری با گرمای كم            40 تا 60 درصد

نوع V                              مقاوم در برابر سولفات        60 تا 75 درصد

 

منابع :

1ـ سیمان، دكتر عباس طائب و فرشته كوهی ـ انتشارات مركز تحقیقات سیمان، دانشگاه
 علم و صنعت

2ـ خواص بتن، تألیف پروفسور نویل، ترجمه‌ی دكتر هرمز فامیلی، تهران: ابوریحان بیرونی.

3ـ طراحی و كنترل مخلوط‌های بتن ـ تألیف استیون اچ، كسماتكا، ویلیلم سی‌پانارس ـ ترجمه‌ی علیرضا خالو و محمودایراجیان ـ مؤسسه‌ی انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف ـ تهران

  4ـ تكنولوژی بتن ـ دكتر علی‌اكبر رمضانیانپور و مهندس محمدرضا شاه‌نظری ـ انتشارات علم و صنعت

5ـ مصالح ساختمانی ـ محمدرضا شاه‌نظری  علی‌محمد معتمد ـ تهران: پرهام

6ـ فرهنگ دهخدا

7ـ دایره المعارف فارسی، تألیف غلامحسین مصاحب

8- Concrete Manual, 8thed. U. S. Bureau of Recla-mation, Denver, revised 1981.

9- Cedric Willson symposium on Expansive cements, SP-46, American concrete Institute, Detroit, 1980.

10- Standard Practice for the use of shrinkage compensating concrete, ACI 223-83, ACI committee 223 Report, American concrete Institute, Detroit 1983.

11- Lea, F. M. ,The chemistry of cement and concrete 3rd ed., chemical Publishing Co. Inc., New York, 1971طبقه بندی:
برچسب ها: تعریف سیمان و توضیحات و ویژگی ها،

تاریخ : پنجشنبه 21 اسفند 1393 | 02:14 ق.ظ | نویسنده : ad min | نظرات

  • paper | بک لینک | خرید بک لینک
  • شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic